Huishoudelijke regels en Instructies 2022

SMW Boxmeer

Voor bezoekers en rijders van het circuit Boxmeer gelden binnen de inrichting de volgende instructies:

 • Er mag allen gereden worden met crossmotoren op het circuit.
 • Het is niet toegestaan vuilnis of afval van drinken of eten achter te laten op het terrein.
 • U neemt uw afval mee naar huis.
 • Crossmotoren worden wanner ze niet gebuikt worden op een milieumat of in uw voertuig/aanhanger gestald.
 • De voorraadhouders (jerrycans, tanks) van waaruit de motoren worden voorzien van brandstof moeten op momenten dat deze niet in gebruik zijn, worden opgeslagen in een afsluitbaar voertuig.
 • Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, brandstof en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Gebruik hiervoor het absorptie materiaal wat bij de ingang van het rennerskwartier is geplaatst. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden ingeleverd bij de beheerder.
 • Als uitrusting dient u als rijder een poederblusser bij uw voertuig te hebben binnen het terrein. Deze draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg blusstof of een ander geschikt blusmiddel met éénzelfde bluscapaciteit.
 • Het is verboden op enige locatie in de inrichting afvalwater op de bodem te lozen.
 • Afvalwater dient in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het opgeslagen product.
 • Het is verboden in de inrichting:
  •  werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motor, die brandstof bevatten of kunnen bevatten;
  • motoren of onderdelen daarvan schoon te branden;
  • motoren schoon te spuiten;
  • motoren te pletten of te stapelen;
  • uitdeukwerkzaamheden te verrichten;
  • motoren of onderdelen daarvan te verven, te lakken of te plamuren.

Tanken

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn.

Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag de motor van het voertuig niet

in werking zijn.

Vragen

 • Vragen over vergunning kunnen (via mccboxmeer@gmail.com) gesteld worden aan:
  • Menno Willems
  • Tijs Martens